Watson Glaser III Assessment

Ontdek het managementpotentieel…
…van de besluitvormers en leiders van morgen

Wat is de Watson Glaser III

De Watson-Glaser Critical Thinking III is een krachtig instrument die het kritisch denkvermogen van kandidaten met managementpotentieel in kaart brengt. Dit is het vermogen of de mentale capaciteit om een complexe bedrijfs- of werksituatie vanuit meerdere perspectieven te bekijken, feiten van meningen en aannames te scheiden, en dit vaak onder druk. Dit effectieve assessment instrument heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen en wordt zowel door profit als non-profit organisaties effectief ingezet om kritisch denkvermogen en effectieve besluitvorming te ontwikkelen bij medewerkers.

Critical Thinking is de ontwikkelbare vaardigheid om feiten van aannames te onderscheiden, argumentatie te evalueren en op basis daarvan de juiste conclusie te trekken. In de huidige snel veranderende en complexe wereld wordt is Kritisch Denkvermogen (Critical Thinking)  één van de belangrijkste vaardigheden van deze eeuw. De Watson Glaser III is ontwikkeld om een snel, consistent en accuraat beeld te geven van het (management) potentieel van werknemers om kritisch te denken. De test is ontworpen om een ​​snelle, consistente en nauwkeurige meting te doen van het vermogen om te: Analyseren, redeneren, interpreteren en logische conclusies trekken uit schriftelijke informatie.

Voordelen van het Watson Glaser III:

 • Kosten- en tijdsbesparing bij het werven: kandidaten met onvoldoende managementpotentieel worden eruit gefilterd waardoor risico van een onjuiste aanstelling wordt verkleind.
 • Data-gedreven besluitvorming: Creëer een cultuur waarin keuzes  gebaseerd op realistische en harde data in plaats van buikgevoel, onjuiste aannames en stemmingen (groupthinking).
 • Ontwikkeling van toekomstige managers en leiders: Gebruik het assessment om uw huidige medewerkers met potentieel op te leiden tot de toekomstig managers en belangrijke besluitvormers binnen uw bedrijf.

Voorbeelden:

 1. Werving: Stel dat u een nieuwe manager wilt aannemen. Met de Watson Glaser III kunt u beoordelen of de kandidaat in staat is om complexe bedrijfs- en werksituaties te analyseren en logische conclusies te trekken.
 2. Ontwikkeling: Uw huidige teamleider wil doorgroeien naar een zwaardere managementfunctie. Door de Watson Glaser III te gebruiken, kunt u zijn of haar kritisch denkvermogen evalueren en een gericht ontwikkelingplan opstellen.
 3. Strategische planning: Stel dat uw bedrijf een belangrijke strategische beslissing moet nemen, zoals het betreden van een nieuwe markt of het lanceren van een nieuw product. Door de Watson Glaser III in te zetten kunt u de kritische denkvaardigheden van uw team evalueren en ervoor zorgen dat er weloverwogen beslissingen worden gebaseerd op data, feiten en logica.
 4. Conflictbeheer: In een teamomgeving kunnen conflicten ontstaan. Door de Watson Glaser III in ye zetten kunt u beoordelen hoe goed uw teamleden conflicten kunnen analyseren, verschillende perspectieven kunnen begrijpen en constructieve oplossingen kunnen vinden. Dit helpt bij het bevorderen van een veilige, positieve werkcultuur en effectieve samenwerking.

De 5 schalen van Watson Glaser III:

De Watson-Glaser heeft vijf schalen die de bouwstenen vormen van kritisch denken en redeneren. De vragen zijn van verschillende moeilijkheidsgraad en formaat om alle gebieden van kritisch denkvermogen te meten.

De vijf hier vermelde subtests vereisen verschillende, hoewel onderling afhankelijke, toepassingen van analytisch redeneren in een verbale context.

 1. Gevolgtrekkingen trekken – Beoordeel de waarschijnlijkheid van de waarheid van gevolgtrekkingen op basis van de gegeven informatie.
 2. Herkennen van aannames – Identificatie van onuitgesproken aannames of vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan bepaalde uitspraken.
 3. Deduceren – Bepalen of conclusies logisch volgen uit gegeven informatie/gegevens
 4. Interpreteren – Het bewijsmateriaal wegen en beslissen of generalisaties of conclusies op basis van gegevens gerechtvaardigd zijn.
 5. Argumenten evalueren – Evalueren van de kracht en relevantie van argumenten met betrekking tot een bepaalde vraag of kwestie.

Voorbeeldrapport

Download voorbeeld Profile rapport

Voorbeeldrapport

Download voorbeeld Development rapport

Doe het Watson Glaser III-assessment bij TalentMove!

Ontdek binnen uw organisatie het managementpotentieel van de besluitvormers en leiders van morgen.

Bespaar tijd en kosten bij het werven van talenten

Ontdek managementpotentieel onder uw medewerkers

Besluitvorming op basis van harde data i.p.v. onderbuikgevoel