loopbaancoaching bedrijven

Coach medewerkers…
… naar uw doelstellingen!

Een medewerker op de verkeerde plek in het bedrijf is frustrerend voor zowel u, als de werknemer zelf en zijn collega’s. Deze medewerkers voelen zich stuurloos en gaan op den duur uitvallen. Uitval kan ook nog eens een negatief stempel drukken op de rest van uw medewerkers en geeft werkdruk en productieverlies. Uw organisatie is gebaat bij gemotiveerde en goed gekwalificeerde medewerkers, die duurzaam inzetbaar zijn en u ondersteunen bij het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

Daarnaast ervaren uw medewerkers u ook als een betrouwbare werkgever wanneer u oog heeft voor een onvoldoende functionerende of ongemotiveerde collega’s. U toont immers betrokkenheid door voor gedegen begeleiding te zorgen. Investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers is investeren in uw bedrijf. Dit betaald zich terug!

Loopbaancoaching biedt uitkomst als:

Wederzijdse verwachtingen niet worden waargemaakt.

Een medewerker onvoldoende tot zijn recht komt in zijn/haar functie.

Een medewerker over- of ondergekwalificeert is voor de functie.

Bij stressklachten, burn-out of uitval vanwege psychische (somatische) klachten.

Medewerkers vastlopen door een negatieve ervaring (echtscheiding, overlijden, e.d.).

Uw medewerkers vormen een belangrijk deel van de vaste kosten (loon, werkgeversbijdrage, pensioenpremies, etc). Hoe beter u uw “menselijk kapitaal” onderhoudt, hoe beter de organisatie functioneert en zich aanpast aan veranderingen. Als uw medewerkers onvoldoende gemotiveerd zijn, opgebrand zijn, uitvallen, of ongewenst vertrekken, kan het u behoorlijk op kosten jagen.

Professionele LoopbaanCoaching en Training zorgt ervoor dat uw medewerkers duurzaam inzetbaar blijven! Door intensieve coaching en persoonlijke begeleiding op maat te geven raken uw medewerkers meer gemotiveerd en gaan ze beter presteren. Onze coaching zorgt ervoor dat ze nieuwe vaardigheden aanleren, ‘fit for the job’ blijven en beter in hun vel zitten! Dit vertaalt zich in een hoger rendement en betere prestaties!

Kies voor loopbaancoaching bij Talentmove:

INTENSIEVE & PERSOONLIJKE BEGELEIDING OP MAAT!

ONTDEK, ONTWIKKEL & VERBETERING VAN VAARDIGHEDEN

JUISTE WERKNEMER OP DE JUISTE FUNCTIE!