Inzet van Assessments

Assessment producten 2024

TalentMove is een psychologisch adviesbureau, opgericht in 2009. Wij zijn een klein team met gedreven psychologen. Wij zijn gepassioneerd om effectieve assessments in te zetten voor trajecten waar je echt iets aan hebt! Wij zijn er voor jou om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Welke trajecten bieden wij zoal aan?

  • Loopbaan/studie en beroepen advies
  • Werving en selectie
  • Competentieontwikkeling
  • Teamanalyse
  • Cognitieve Capaciteitenanalyse (intelligentietesten)
  • Management Potentieel ontwikkelen
We helpen jouw competenties in te zetten in passende functies en bedrijfsculturen. Wij zijn gecertificeerd voor diverse assessment instrumenten bijvoorbeeld de Talenten Motivatie Analyse (TMA). De TMA is een effectieve, kwalitatieve en objectieve online psychologisch assessment. De TMA bestaat uit gedegen en gevalideerde persoonlijkheidsvragenlijsten en cognitieve capaciteitentests. Het invullen van de vragenlijsten vindt digitaal plaats. Ook de capaciteiten analyse of CAPA is een onderdeel van de TMA-instrumentarium. Capaciteitenanalyses of IQ-tests meten de algemene cognitieve intelligentie. Cognitieve beoordelingen bestaan uit verbale, numerieke, abstracte en logische tests.

Naast competenties en talenten zijn motivationale (kleuren) drijfveren belangrijk. Dit meten wij online met de Profile Dynamics® Analyse (PD) welke inzicht biedt in de onderliggende waardensystemen die mensen hanteren en grotendeels hun denken en gedrag bepalen. In PD kent elke waarden-drijfveer een kleur met kwaliteiten, maar ook valkuilen. Ook heeft de kleur een eigen omgeving nodig om tot volledige bloei te komen. Let wel dat u zich in Profile Dynamics® Analyse nooit helemaal in één kleurtypering zult herkennen. Ieder mens is uniek en het is juist de combinatie van de kleuren die uw motivatie tekent. Er zijn dan ook geen ‘goede’ of ‘foute’ PD profielen.
Soms is het zaak om dieper naar de werkpersoonlijkheid te kijken. Daarvoor zijn wij gecertificeerd voor het inzetten van de Golden Personality Profiler (GPP) is een online psychologisch testinstrument dat zich richt op het vastleggen van persoonlijkheidsprofielen. De GPP is gebaseerd op de theorieën van C.G. Jung, meet de GPP individuele voorkeuren in waarneming en oordeel. Dit zelfbeoordelingsinstrument heeft zijn waarde bewezen in coaching, groepswerk en diverse professionele contexten. Het rapport omvat 10 wereldwijde schalen, zoals Extraversie & Introversie, Denken & Voelen, en Organiseren & Aanpassen. Daarnaast meet het 36 facetten die verband houden met deze globale schalen.

De GPP is geschikt voor individuen, teams en organisaties. Het helpt bij leiderschapsontwikkeling, teambuilding, stressmanagement, loopbaanplanning en conflictresolutie. De GPP bevordert bewuste zelfreflectie en helpt typische gedragspatronen te herkennen. Het draagt bij aan een beter begrip van persoonlijke ontwikkeling en hoe deze te sturen.

Hiernaast helpen wij bedrijven om managementpotentieel in kaart te brengen middels de Watson Glaser III. In de huidige snel veranderende en complexe wereld wordt is Kritisch Denkvermogen (Critical Thinking) één van de belangrijkste vaardigheden. De Watson Glaser III is ontwikkeld om een snel, consistent en accuraat beeld te geven van het (management) potentieel van werknemers om kritisch te denken. De test is ontworpen om een snelle, consistente en nauwkeurige meting te doen van het vermogen om te: Analyseren, redeneren, interpreteren en logische conclusies trekken uit schriftelijke informatie.

Hiernaast gebruiken wij de RANRA (Rust Advanced Numerical Reasoning Appraisal) die verder gaat dan het meten van eenvoudige numerieke vaardigheden. Dit gerenommeerde instrument meet dan op een effectieve wijze de mentale capaciteit om complexe numerieke en kwantitatieve concepten te begrijpen.

De RANRA gebruikt numeriek redeneren om kritisch denken te testen, in tegenstelling tot andere numerieke redeneringen. De RANRA kijkt naar vaardigheden rond probleemoplossing en besluitvorming, deductie en analyse. De vragen zijn ontworpen om een breed scala aan numerieke vaardigheden te testen, van basisrekenvaardigheden tot meer complexe probleemoplossende vaardigheden.

Onze Assessments: