Empower Your Journey …
… Persoonlijke Groei en Succes

De psychologen van Talentmove zijn NIP geregistreerd

Het NIP bewaakt en borgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de psycholoog. Hiervoor zijn verscheidene kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld, zoals de NIP Registratie regelingen met kwaliteitscriteria waaraan alle ingeschreven psychologen moeten voldoen.

NIP beroepscode

Psychologen die lid zijn van het NIP, houden zich aan de beroepscode van het NIP. De basisprincipes van het Nederlands Instituut van Psychologen zijn dat de psycholoog zich als volgt gedraagt:

  • verantwoordelijk;
  • integer;
  • respectvol;
  • deskundig.

De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.
Psychologen NIP hebben een verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de kwaliteit van hun werk. Ze handelen zorgvuldig en professioneel.

Kies voor TalentMove:

Deskundige begeleiding

Persoonlijke aanpak

Ethische begeleiding

Diepgaand inzicht

Bewezen onderzoeksmethodieken