TMA Assessment

Jouw talenten, drijfveren en motivatie…
… Doe de Talenten en Motivatie Analyse!

TMA staat voor Talenten en Motivatie Analyse. De TMA methode bestaat uit een uitgebreide competentie-analyse (de test meet 22 drijfveren en 44 talenten), Cognitieve Capaciteiten (MBO/HBO/WO), Beroepen- en Activiteiten Interesse Analyses (MBO/HBO) en een Intake. De TMA methode is het complete Talent Management Systeem op basis van Positieve Psychologie, gebruikt voor werving, selectie, ontwikkeling en loopbaanadvies. Zowel voor individuen en teams.

Aan de hand van de combinatie van de uitkomsten van deze onderdelen wordt een inschatting gemaakt bij:

Selectie en Beoordeling van medewerkers

Studiekeuzetrajecten en Beroepskeuzevraagstukken

Reïntegratie- en Omscholingtrajecten

 

Doel TMA Assessment

TMA geeft je inzicht in talenten, drijfveren en daarmee jouw motivatie. TMA helpt mensen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, zodat ze effectiever en gelukkiger in werk worden.
Het geeft je inzicht in welke talenten en competenties je verder kan ontwikkelen.TMA geeft inzicht in de meest passende rol, functie of werkzaamheden waar jij je talenten in kwijt kan.

TMA Competentie-Matrix

Onderdelen TMA Assessment

Naast de uitgebreide competentie-analyse kent het TMA assessment ook het onderdeel (indien van toepassing) Cognitieve Capaciteiten. Hiermee bedoelen we de aangeboren cognitieve vermogens. De analyse bvestaat uit 5 subtesten die binnen een bepaalde tijd moeten worden gemaakt; logisch figuurlijk inzicht, logisch cijfermatig inzicht, logisch taalinzicht, technisch inzicht (indien van toepassing), rekenen en controleren.

De Intake bestaat uit een aantal open vragen waarin je wordt gevraagd kort en bondig op te schrijven wat joumotiveert, wat je wilt bereiken, waar je energie van krijgt en wat volgens jou je valkuilen en kwaliteiten zijn. Hiermee krijgt het terugkoppelgesprek meer diepgang.

De Beroepen – en activiteiten interesse analyse geeft aan in welke sectoren en activiteiten iemand geïnteresseerd is en zijn voorkeur geniet. De analyse gaat enerzijds uit van de matchingsbenadering waarbij de interesses voor bepaalde beroepssectoren achterhaald worden en anderzijds uit van de interactionele benadering waarbij de interesses voor activiteiten een grotere rol spelen. De analyse wordt afgenomen op MBO niveau:

 

 

Of op HBO niveau:

 

 

De TMA Career Advisor is een online mobiliteitsinstrument dat je helpt bij het zoeken naar mogelijk passende beroepen. De Career Advisor doet dit door je talenten en je persoonlijke voorkeuren voor beroepssectoren automatisch te koppelen aan mogelijk passende beroepen en vacatures. Zo krijg je vanuit een database van de Europese Unie met 6000+ beroepen, een helder zicht op alle beroepen die mogelijk bij je talenten en beroepeninteresse passen.

Voorbereiding & invullen test

Je maakt de testen van het TMA Assessment online. Alle TMA onderdelen beslaan ongeveer2 uur. De vragen bestaan uit stellingen en gedragsitems waarbij je telkens moet kiezen welke het beste bij je past. Er is geen goed of fout, je hoeft je niet voor te bereiden op de test. Tijdens de terugkoppeling- en coachsessie bespreken we de rapporten; de resultaten en competenties. Je ontvangt het rapport en een uitgebreide samenvatting per mail.