Méér resultaat behalen…
…met Profile Dynamics® Team Analyse

Een medewerker bijsturen en coachen is redelijk eenduidig. Het bijsturen en coachen van een team vraagt meer. Hoe coach je eigenlijk een Team? TeamCoaching is eigenlijk iets van alle tijden. Uitwisseling en optimale inzet van kennis erg belangrijk. Om het gezamenlijke bedrijfsdoel te behalen is het daarom zaak altijd het beste uit mensen te halen. Niet alleen in individueel opzicht, maar vooral in de context van een team. Sterke teams dragen direct bij aan de concurrentiepositie van bedrijven. Juist in deze tijd van veranderingen, co-creatie en vraag naar flexibiliteit moeten we meer aandacht geven aan het versterken van samenwerking binnen teams middels TeamCoaching. Goede samenwerking en communicatie in teamverband stimuleren door TeamCoaching draagt bij aan een succesvolle bedrijfsvoering!

Door teams naar een training te sturen verwachten bedrijven betere teams te krijgen. Er wordt jaarlijks véél gespendeerd aan dure teamtrainingen. Toch blijft vaak maar een klein deel van de training hangen. Laat staan in de praktijk toegepast. De training is daarbij een eenmalig event. Een leuk uitje waarbij ”de klokken weer eens gelijk worden gezet”. Na de training gaat ieder teamlid vaak weer over naar de waan van de dag…

TeamCoaching geeft positieve meetbare veranderingen!

TeamCoaching Profile DynamicsMéér rendement uit uw Team te halen? Profile Dynamics® geeft uw team inzichten in elkaars sterke punten maar ook valkuilen. Nieuw gedrag wordt sneller geleerd en vaker in de dagelijkse praktijk toepast. Profile Dynamics® brengt ieder teamlid persoonlijk in beweging. Een beweging die niet stopt. Resultaat: betere communicatie, samenwerking, meer energie en een succesvolle organisatie!

De voordelen van PROFILE DYNAMICS®TEAM ANALYSE:

Méér rendement uit uw Team

Breng ieder teamlid persoonlijk in beweging

Betere communicatie

Betere samenwerking

Meer energie

Een succesvolle organisatie!

Een team is een groep personen die een gezamenlijk doel nastreeft. Daarvoor is naast individueel talent ook samenwerking noodzakelijk. Het teambelang moet overeenkomen met de motivatie van de individuele teamleden, maar dat is niet voldoende. Teamleden moeten zich gezamenlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voelen voor het resultaat. En er dient overeenstemming te zijn over de manier waarop het succes moet worden behaald. Dit om te voorkomen dat ieder teamlid op zijn eigen manier aan de slag gaat.

EPD schemaen gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak is datgene wat een team eigenlijk bindt. In dit speelveld van factoren is een cruciale rol weggelegd voor de Manager of Teamleider die het team van coaching voorziet. Een groeiend aantal van hen maakt daarbij succesvol gebruik van de Profile Dynamics® methodiek.

Wrijvingen binnen Teams geeft negatieve performance! De noodzaak van bedrijven om meer grip te hebben op negatieve teamprestaties zal alleen maar toenemen. Verdergaande flexibilisering vraagt om nieuwe methoden om inzicht te krijgen in de drijfveren van teams. Er is minder gemeenschappelijke tijd om elkaar goed te leren kennen dan in de traditionele kantoorroutine!

oranje

Wrijvingen binnen Teams blokkeren een gelijkwaardig samenwerken welke belangrijk is voor een optimaal proces en teamresultaat. Gemeenschappelijkheid, motivatie, dialoog, openheid en vertrouwen zijn belangrijke factoren in de samenwerking binnen teams. Kennis van ieders drijfveren ondersteunen hierin.

geel

Wrijvingen binnen Teams zijn met PD effectief op te lossen door een gedegen analyse te maken van de drijfveren van ieder teamlid. Het geeft een toegevoegde waarde bij het leren kennen van elkaars motieven, sterkte en zwakke punten, bij het verdelen van taken en het leren omgaan met elkaars ‘gebruiksaanwijzing’. Daarnaast hebben medewerkers verschillende behoeften als het gaat om aansturing en is flexibilisering niet voor iedereen even geschikt.

groen

Wrijvingen binnen Teams zijn met PD verleden tijd! Met inzicht in de drijfveren van teamleden heeft u als Teamleider of Manager een krachtig instrument in handen! Een instrument voor meer maatwerk en betere handvatten in de coaching en facilitering van uw team. Daarnaast ontwikkelen zich nieuwe vormen van samenwerking, zoals co-creatie, die nodig zijn voor het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen.

Profile DynamicsProfile Dynamics® is een krachtig instrument en maakt inzichtelijk welke waarden of drijfveren mensen hanteren in hun werk en wat hun voorkeur heeft op bijvoorbeeld het gebied van functie en taken, samenwerking, verandering en leiderschap (expressie). Het geeft ook aan wat en welke omgeving beslist niet bij ze past! (weerstand).

 

Naast de persoonlijke analyses van ieder teamlid  wordt het Teamprofiel gevisualiseerd en onderlinge verbanden inzichtelijk in beeld gebracht. Dit geeft begrip en inzicht in elkaars drijfveren.

expressie gewogenweerstand

 

TeamCoaching middels de Profile Dynamics® is bij uitstek geschikt  voor het optimaliseren van de samenwerking binnen teams en het verhogen van de TeamPerformance.

Kies voor Teamcoaching bij Talentmove:

TEAMCOACHING GEEFT MÉÉR RENDEMENT!

BETERE TEAMPERFORMANCE DOOR TEAMCOACHING!

PROFILE DYNAMICS® OPTIMALISEERT SAMENWERKING BINNEN UW TEAM!