assessment bedrijven

Geschikte medewerkers werven is duur…
… Ongeschikte medewerkers aannemen kost een fortuin!

Assessments werken als een filter Ongeschikte kandidaten vallen af, geschikte werknemers selecteren zich. Sollicitatiegesprekken geven vaak een beperkt en vertekend beeld. De beoordeling geschikt of ongeschikt kan subjectief zijn: een onderbuikgevoel waar moeilijk de vinger op te leggen is. Een assessment is objectief en laat zien wat de kandidaat werkelijk in huis heeft.

Uw organisatie floreert met de juiste mensen op de juiste plek U bespaart véél geld en energie door het voorkomen van mismatches. Denkt u eens aan de kosten van een zieke medewerker, omdat hij door teveel of te weinig uitdaging uitvalt. Of de ontslagvergoeding voor een slecht functionerende werkkracht. En de tijd en kosten die gemoeid zijn met het regelen van vervanging, zoals de werving en selectie van personeel en vervolgens de inwerktijd. En dan is het nóg maar afwachten of de juiste persoon is aangenomen….

Met onze aanpak en assessments behoren verkeerd geselecteerde medewerkers tot het verleden. Uw medewerkers functioneren op hun eigen niveau en daar wordt zowel het bedrijf als uw personeel beter van!

Na het assessment vertalen we uw vragen en behoeftes in een concrete training en coaching van uw werknemer. Door onze ervaring en expertise met in-, door-, en uitstroom stoppen we dus niet bij de conclusies, maar helpen we u uw doel met de werknemer te bereiken.

De voordelen van een Assessment:

Hoge voorspelbaarheid slagingskans kandidaat

Feitelijk gedrag afgestemd op de werksituatie wordt gemeten

Objectief & Betrouwbaar

Hoge mate van Acceptatie

Kwalitatieve Analyses

Risicobeperking

Meten is weten. Een assessment heeft een hoog voorspellende waarde. De doelen zijn:

  • De geschiktheid van een sollicitant voor een functie vaststellen.
  • Beoordelen of de huidige medewerker voldoende ontwikkelbaar is en de capaciteit in huis heeft voor een zwaardere functie.
  • In korte tijd een gefundeerd en objectief beeld krijgen van iemands persoonlijkheid, capaciteiten, potentieel en talenten.
  • Uitsluiten van verkeerd geselecteerd personeel.

Wij gebruiken in onze assessments online psychologische testen die zich in de praktijk ruimschoots hebben bewezen. Deze instrumenten zijn zeer effectief en betrouwbaar gebleken bij het voorspellen van gedrag en het inzichtelijk maken van talenten en cognitieve capaciteiten. Deze instrumenten meten tevens hoe eerlijk alles wordt ingevuld. Uitkomsten die onbetrouwbaar zijn (lage interne consistentie) halen wij er direct uit. In onze uitgebreide assessments schrijven wij bedrijfscasussen op maat en bootsen zoveel mogelijk actuele werksituaties na zoals die zich (kunnen) voordoen in het speelveld van de in te vullen functie en werksituatie.

Twee psychologen observeren de kandidaat tijdens de rollenspelen met een gecertificeerde beroepsacteur. Veel assessmentsbureaus besparen hierop door de psycholoog een rol te laten spelen. Het is onze stelligste overtuiging dat een psycholoog moet observeren en géén acteur moet zijn. Ieder zijn vak. Onze acteurs kunnen praktijksituaties levensecht nabootsen waardoor wij het ”echte” gedrag van kandidaten kunnen meten (en vooral voorspellen voor de toekomst!).

Wij geven daarbij kandidaten tijdens de simulaties volop mogelijkheden om actief te leren tijdens het assessment. Door regelmatig gegeven feedback en interventies kunnen kandidaten oefenen met nieuw effectief gedrag. In onze assessments staat het leergedrag van de kandidaat centraal. Je kan het ook zien als een training. Kandidaten die actief leren hebben potentieel om hun talent verder te ontwikkelen! Dit wordt gemeten in de rollenspelen of gedragssimulaties die onderdeel zijn van het assessment. U kunt van ons een persoonlijke en doelgerichte benadering verwachten.

Indien u ons een opdracht verleent voor een selectie of een ontwikkelassessment nemen wij contact met u op voor een intake. Het is voor ons belangrijk de vraagstelling en de behoefte zo goed mogelijk te begrijpen. Zo concreet mogelijk, zodat het assessment effectief verloopt. Vervolgens krijgt uw kandidaat een persoonlijke uitnodiging voor het assessment en een instructie om vooraf een aantal online testen in te vullen. De informatie van deze testen wordt tijdens de assessmentdag gebruikt. We schrijven vervolgens bedrijfscasussen op maat en hierna komt uw sollicitant of medewerker een dag naar ons kantoor. Daar vindt validatie plaats van de testen die de kandidaat heeft ingevuld. Soms kunnen er aanvullende testen worden afgenomen.

Op de dag zelf is er het diepte-interview en de praktijksimulaties die actuele situaties nabootsen zoals die zich (kunnen) voordoen op de (toekomstige) werkplek. Aan het einde van de dag bespreken wij onze bevindingen met de sollicitant of medewerker. Na het assessment krijgt iedere kandidaat een nagesprek en inzage in de uitkomsten van de dag. Dit is een belangrijk moment, omdat hij of zij hiervan kan leren. Bij een selectie-assessment en bij een negatief advies gaan we uitgebreid in op het hoe en waarom van de resultaten. Omdat wij als objectieve partner dit gesprek voeren, is de acceptatiegraad hoog en hoeft u geen slecht-nieuws gesprek te voeren indien u besluit de procedure af te breken. Bij selectie voorzien wij op dezelfde dag in een telefonische terugkoppeling. Na de eindbespreking met de kandidaat maken wij de eindrapportage op. Dit rapport kan in meerdere talen worden opgesteld. Wij sturen u dit binnen 2 werkdagen. Tenslotte volgt er een telefonische nabespreking met u.

  • Onze psychologen werken conform de Beroepscode van het NIP  (Nederlands Instituut van Psychologen) en zijn in het bezit van de Basisaantekening NIP-Psychodiagnostiek. Omdat we kwaliteit en zorgvuldigheid belangrijk vinden, gebruiken we altijd gerenommeerde analyse- en meetinstrumenten die zich ruimschoots hebben bewezen in de praktijk. We maken gebruik van gecertificeerde beroepsacteurs en er observeren altijd twee psychologen om de objectiviteit te vergroten.
  • We garanderen een betaalbaar, geschikt en eerlijk assessment conform NEN-ISO 10667-2 (Assessment Service Delivery: procedures and methods to assess people in work and organizational settings). Het doel van deze heldere richtlijnen is dat onze assessments zorgdragen voor een effectiever gebruik, betere wervingsbeslissingen en een verbetering zijn van het welzijn van medewerkers.

Kies voor een assessment traject bij Talentmove:

Altijd gemotiveerde & getalenteerd medewerkers!

Ojectieve beoordeling of de (toekomstige) medewerker past bij functie!

Verkeerd geselecteerde medewerkers zijn verleden tijd!