TalentMove - Psychologische onderzoek

Zorg voor uw medewerkers…
…die met psychische problemen kampen.

Na uitval van uw werknemer bieden wij een behandeltraject om de levenstaken in werk, persoon- en privéleven weer te kunnen laten dragen. Het gaat om problemen zoals depressie, angsten, burnout, rouw en het leren hanteren van ingrijpende gebeurtenissen. Wanneer mensen onder psychische klachten lijden, brengt dat ook veel andere problemen met zich mee. Denk hierbij aan werkproblemen, relatieproblemen, moeilijkheden in het managen van het gezin en knelpunten in financiën.

Op basis van grondige diagnostiek wordt een plan van aanpak gemaakt. Het geeft houvast om de eigenheid/eigenaardigheden te leren kennen en besturen. Helderheid wordt gegeven over wanneer herstel en leerbaarheid mogelijk is, maar ook waar grenzen liggen en mentale kwetsbaarheden geaccepteerd moeten worden. De medewerker krijgt via praktisch psychologische training houvast en tools, leert problematiek te hanteren en sterk in het leven te staan. Er wordt gericht gewerkt aan het versterken van persoonlijke kracht en weerbaarheid. Er wordt in het traject gezocht naar steunpunten zoals gezin en vrienden. Wanneer deze niet of onvoldoende aanwezig zijn, worden de mogelijkheden bekeken om dit op te bouwen. Daarnaast wordt het effectief functioneren in werk in een goed passende werkomgeving gezien als een belangrijke bijdrage aan herstel. Hierbij wordt nauw samengewerkt met bedrijfsarts en leidinggevende.

Re-integratie trajecten op maat:

Kort-traject: max 5 gesprekken €750,- (ex. BTW)

Middel-traject: 7 gesprekken 1150,- (ex. BTW)

Intensief Traject: 10 gesprekken €1490,- (ex. BTW)

Investering Onderzoek & adviestraject: € 445 (ex. BTW)